CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA ACREDITAT
certificat in conformitate cu cerintele standardului
SR EN ISO 9001:2008  

       

 

 

 

   Staff 2000 este şi doreşte să rămână cea mai prestigioasă organizaţie in domeniul educaţiei, afirmându-se ca lider al formării profesionale al adulţilor. Am realizat acest lucru prin flexibilitate şi deschidere, prin conţinutul şi modernitatea proceselor de formare, prin realism şi implicarea in raporturi de parteneriat cu mediul de afaceri.

      Începand cu anul 2001 am facut paşi importanţi in dezvoltarea acestui domeniu,răspunzând necesităţilor de formare şi adaptarea ofertei educaţionale la oportunităţile pieţei muncii din România.
      Eforturile noastre de a asigura un echilibru între disciplinele de studiu şi cerinţele  pietei fortei de muncă au dat roade, ceea ce astăzi ne permite să prezentăm un tip diferit de ofertă educatională, asigurând o pregătire care le permite absolvenţilor nostri să se adapteze cu usurinţă şi incredere la realitatile si cerintele angajatorilor.
      În mediul educativ  STAFF 2000 se bucură de un privilegiu : CALITATEA FORMARII. Vom folosi intotdeauna acest privilegiu pentru ca STAFF 2000 sa ramână in continuare o emblemă de prestigiu in domeniul formării profesionale a adulţilor.
      Dorim ca toţi participantii şi cadrele didactice să fie mândri că fac parte din colectivul nostru educational, iar absolvenţii noştri să confirme prin probitate şi competenţă profesională prestigiului organizatiei noastre .
                             

                                             DIRECTOR  EXECUTIV,

 

                                               GABRIELA  PLESCA