CURS:EXPERT ACHIZITII PUBLICE

 

 

 DESCHIDERE CURS : LA FORMAREA GRUPEI

 

 

DURATA : 3 SAPTAMANI

FRECVENTA : 2-4 sedinte / saptamana 

 

FINALITATE : CERTIFICAT DE ABSOLVIRE RECUNOSCUT NATIONAL SI INTERNATIONAL.

 
TITLUL OBTINUT : EXPERT ACHIZITII PUBLICE

 

FORMATOR : cu experienta in domeniu peste 15 ani.

 

PREGATIREA
-se sdreseaza utilizatorilor SICAP dar si celor care doresc o initiere in procedurile electronice de achizitii publice pentru utilizarea eficienta a site-ului e-licitatie.ro
-este dedicata  Operatorilor Economici si Autoritatilor Contractante pentru o buna intelegere a modului de utilizare a Sistemului Electronic de Achizitii Publice si a procedurilor online.

 

GARANTAM ABSOLVENTILOR NOSTRI

-vor avea cunostinte actualizate de legislatie in domeniul achizitiilor publice

-vor sti sa planifice ,sa organizeze,  sa deruleze si sa evalueze activitatile de achizitii publice

-vor sti sa elaboreze documentatia de specialitate pentru toate etapele procesului de achizitie

-Vor opera cu usurinta terminologia de specialitate

-vor obtine consultanta gratuita in diverse spete

-operatorii economici vor afla cum se pregateste concret oferta tehnico-financiara pentru a corespunde nevoilor Autoritatilor Contractante.

 

 Nu este necesara o pregatire anterioara specifica pentru întelegerea conceptelor predate si exemplificate.

 

IMPORTANT !

-SUPORTUL DE CURS SI TOATE MATERIALELE DE INVATARE SUNT INCLUSE IN TAXA DE CURS.
-NU SE PERCEP TAXE SUPLIMENTARE PENTRU EXAMINARE SAU ELIBERARE CERTIFICAT.
-NU SE PERCEPE TAXA INSCRIERE

 

TEMATICA CURS

 

-Pachetul legislativ in vigoare si ultimile noutati in domeniu

-Combaterea coruptiei prin sporirea utilizarii mijloacelor electronice pentru procedurile de achizitii

-Principii care astau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica

-Identificarea si pregatirea procedurilor de atribuire

-Consultarea pietei. Reguli de estimare a valorii contractului

-Documentatia de atribuire .Modalitati si proceduri.

-Criterii de calificare si selectie.Criterii de atribuire.Pretul cel mai scazut,costul cel mai scazut,cel maim bun raport calitate - pret .

-Impartirea pe loturi.

-Documentul Unic de Achizitie European.DUAE.Abordare legala vs.practica.

-Reguli de publicitate si transparenta

-Aplicarea procedurilor de atribuire.Licitatia deschisa.Licitatia restransa.Parteneriatul pentru inovare.Negocierea competitiva.Dialogul competitiv.etc.

-Evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire transmise prin intermediul mijloacelor electronice SICAP .Calitatea procesului de achizitii.

-Dosarul achizitiei -transabilitatea actiunilor asigurata implicit de SICAP, precum si arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

-Atributiile comisiei de evaluare.Finalizarea procedurilor de atribuire.

-Subcontractantii.Plata directa.

-Riscurile in achizitii publice-identificare si masuri de preventie.

-Modificarea contractului si necesitatea si excluderea aplicarii unei noi proceduri de atribuire.

-Documentul constatator.

-Achizitia directa prin intermediul catalogului electronic

-Solutionarea litigiilor si cailor de atac.

-Competente de solutionare a litigiilor in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune.

-Notificarea prealabila.

-Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala.

-Contestarea pe cale judiciara.Taxa juduciara.

-Termenul de contestare si efectele contestatiei.

-Suspendarea procedurii de atribuire.Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului.

 

 

PREGATIREA PRACTICA ESTE FOCUSATA PE UTILIZAREA CONCRETA A SICAP PRIN SIMULAREA UNOR ACHIZITII,CUMPARARI DIRECTE DIN CATALOGUL ON LINE, LICITATII ELECTRONICE CU FAZA FINALA LA O PROCEDURA OFFLINE.

-Pregatirea unei documentatii de calificare, pe baza unei documentatii de atribuire realizata.

-analiza si evaluarea documentelor realizate de catre participanti cu titlu de oferta .

-prezentarea modului in care sunt analizate , evaluate,consemnate in documentele achizitiei analiza rezultatelor obtinute in urma evaluarii.

-tehnici de corectare a unei oferte incomplete.

 AVANTAJE PENTRU PARTICIPANTI :

-Inscriere rapida cu un numar minim de documente

-Asiguram materiale de invatare si suport curs

-Asiguram metode flexibile in sustinerea orelor de curs, ceea ce face ca pregatirea sa fie extrem de accesibila

-Formatorul acorda participantilor asistenta in rezolvarea spetelor

-Certificatul de Absolvire are valabilitate nelimitata

 

IN PACHETUL DE SCOLARIZARE SUNT INCLUSE :

-Fondul total de ore

-Evaluare pe parcurs si sumativa

-Suport curs de actualitate si materiale de invatare

-Consultanta gratuita la curs in domeniul achizitiilor publice

-Pregatire pentru sustinerea examenului de certificare nationala si internationala

-Certificat recunoscut care atesta frecventarea orelor si promovarea examenului de absolvire.

-Supliment descriptiv al Certificatului cuprinzand competentele dobandite la curs.

 INSCRIERI LA SEDIUL DIN STR.ALEXANDRU XENOPOL NR.3 SIBIU/ office@staff2000.ro/ tel-fax 0269-215808/0744-284234 , cu transmiterea documentelor:

-copie CIDENTITATE

-copie CERTIFICAT NASTERE

-copie DIPLOMA STUDII SUPERIOARE IN DOMENIU

-la inscriere se achita TRANSA 1 CURS = 300 ron

 

 REGULAMENT  DE   PARTICIPARE