FINANŢAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

 

 

 

FINANŢAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE  se face din următoarele surse:

 


 
   ► Fonduri proprii ale angajatorilor;


     ► Fonduri publice;


     ► Sponsorizări, donaţii, surse externe atrase - condiţiile şi formele în care se acordă sprijin financiar din surse externe se face conform legislaţiei  specifice în vigoare sau prevederilor acordurilor internaţionale de cooperare la care România este parte;


     ► Taxe de la persoanele participate la programele de formare profesională.