CURS pentru însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

 


Forme de organizare: prelegere, dezbatere, aplicaţii.

 

MODULE : 
- SERVICII DE CURATENIE PRODUCTIE,DEPOZITARE,TRANSPORT SI COMERCIALIZARE A ALIMENTELOR.

- IGIENA ALIMENTATIEI PUBLICE SI A COLECTIVITATILOR.

- IGIENA SERVICIILOR DE CURATENIE IN UNITATI DE ASISTENTA MEDICALA,

COLECTIVITATI ,UNITATI DE CAZARE

-IGIENA IN PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE SI PRODUCTIA APEI IMBUTELIATE

-IGIENA SERVICIILOR DE TIP DEZINFECTIE ,DEZINSECTIE,DERATIZARE

 

FINALITATE:  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE  EMIS DE: MINISTERUL SANATATII  si MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI.


Legislaţia în vigoare ce prevede obligativitatea instruirii şi obţinerii  certificatului de absolvire: Ordinul comun al Ministerului Sănătaţii  nr. 1225/24.12.2003 şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretuluinr . 5031/26.09.2003 publicat în M.O nr.49/20.01.2004.


Nu este necesară o pregătire anterioară specifica pentru inţelegerea conceptelor predate şi exemplificate.

 

REGULAMENT  DE   PARTICIPARE