ISO 45001 este standardul internațional care specifică cerințele unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, împreună cu liniile directoare, ce permite unei organizații să-și îmbunătățească performanța în prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale.

ISO 45001 se va aplica tuturor organizațiilor indiferent de mărime, tip sau natură. Toate cerințele sale vor fi integrate în procesele de management ale organizațiilor. ISO 45001 permite unei orgainizații să integreze și alte aspect de sănătate și securitate, cum ar fi bunăstarea angajaților.

Daca analizam fiecare clauza a ISO 45001 comparativ cu clauza aferenta a OHSAS 18001 o sa constatam ca unele clauze sunt absolut noi, foarte multe au fost modificate substanţial si doar câteva au suferit modificări minore si le putem considera neschimbate. 

Cui ii este adresat ISO 45001

Standardul ISO 45001 este adresat oricarui tip de organizatie care isi doreste:

Instruirea cu cerințele standardului de audit SR EN ISO 19011:2018 este necesară și pentru persoanele care au efectuat instruiri cu versiunile anterioare ale standardului (SR EN ISO 19011:2011 etc.).

ISO 45001 se bazează pe OHSAS 18001 dar este un standard nou şi distinct, multe clauze fiind noi sau semnificativ schimbate, restul, in special cele referitoare la partea operaţională a SSO suferind schimbări minore. In acelaşi timp este un standard dinamic care permite o integrare mult mai uşoară cu celelalte standarde pentru sisteme de management.

Cursul isi propune tratarea cerintelor noi aparute in SR ISO 45001:2018 precum : 

-Înțelegerea organizației și a contextului acesteia

-Ințelegerea necesităților și așteptărilor lucrătorilor și ale altor părți interesate

- Leadership și management

- Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților

- Generalități

- Evaluarea riscurilor SSO și a altor riscuri ale SM SSO

- Evaluarea oportunităților SSO și a altor oportunități ale SM SSO

- Planificarea acțiunilor

 

si a celor substantial modificate :

-Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management SSO

- Consultarea și participarea lucrătorilor

- Identificarea pericolelor

- Obiective SSO

- Planificarea realizării obiectivelor SSO

- Controlul informațiilor documentate

- Planificare și control operational

- Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSO

- Managementul schimbării

- Aprovizionare

- Audit intern

- Analiza efectuată de management

- Incident, neconformitate și acțiune corectivă

- Îmbunătățire continua

 

DURATA:  2 zile

INSCRIERI : telefonic la 0744-284234 /0269-215808,  office@staff2000.ro sau sediul Staff 2000