CURS:SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 

 DESCHIDERE CURS ONLINE:  FEBRUARIE 2023

 

DURATA: 80 ore ( 5 săptămâni )


FRECVENŢA: 3-4 sedinte / săptămâna


BAZA LEGALĂ: Lg.319/2006, O.G.129/2000 republicată


LOCAŢIA: desfasurare ONLINE


TEMATICA :

-ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE

-APLICAREA CADRULUI LEGISLATIV DIN DOMENIUL SSM

-IMPLEMENTAREA PRESCRIPTIILOR MINIME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

-INSTRUIREA PERSONALULUI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

-ELABORAREA LISTEI INTERNE DE DOTARE CU ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

-PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI ASIGURAREA SUPRAVEGHERII MEDICALE A LUCRATORILOR PRIN SERVICII DE MEDICINA MUNCII

-INVESTIGAREA CAUZELOR PRODUCERII ACCIDENTELOR DE MUNCA SI IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE

-MONITORIZAREA ACTIVITATII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

-ELABORAREA DOCUMENTATIEI NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE ,A EVIDENTELOR SI RAPORTARILOR IN  DOMENIUL SSM

-EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE.

PREGATIRE PRACTICA :

-INTOCMIREA TEMATICII PENTRU INSTRUIREA IN DOMENIUL SSM

-INTOCMIREA PROGRAMULUI DE INSTRUIRE-TESTARE PENTRU LUCRATORI,PE MESERII SI ACTIVITATI

-INTOCMIREA LISTEI INTERNE DE DOTARE CU ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

-EVIDENTA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC

-ACCIDENTE DE MUNCA - SPETE - STABILIREA CAUZELOR,IMPREJURARILOR,PERSONAL RESPONSABIL, MASURI,ETC

-IDENTIFICAREA RISCURILOR DIN ORGANIZATIE SI PROPUNERE DE MASURI

 

GARANTAM ABSOLVENTILOR NOSTRI CA :

-VOR AVEA CUNOSTINTE ACTUALIZATE REFERITOARE LA LEGISLATIA IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

-VOR STI SA PLANIFICE,SA ORGANIZEZE INTREAGA ACTIVITATE A COMPANIEI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

-VOR PUTEA STABILI SI COORDONA MASURILE DE PREVENIRE SI PROTECTIE LA NIVELUL UNITATII

-VOR STI SA ELABOREZE DOCUMENTATIA DE SPECIALITATE

-VOR OBTINE CONSULTANTA GRATUITA PE DIVERSE SPETE IN DOMENIULUI SSM

-STRUCTURA CURSULUI RESPECTA LEGEA 319/2006 ,HG 1425/2006 CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE , ETC

-PROGRAMA DE PREGATIRE ESTE PERMANENT ADAPTATA CERINTELOR SI EXIGENTELOR ANGAJATORILOR.

AVANTAJE PENTRU PARTICIPANTI :

-INSCRIERE RAPIDA CU UN NUMAR MIMIN DE DOCUMENTE

-SE ASIGURA MATERIALE DE INVATARE SI SUPORT CURS

-SE UTILIZEAZA METODE FLEXIBILE LA SUSTINEREA ORELOR DE CURS ,CEEA CE PERMITE CA PREGATIREA SA FIE EXTREM DE ACCESIBILA

-CURSUL OFERA O BOGATA CAZUISTICA ,COMBINAND CADRUL LEGAL CU SPETE DIN ROMANIA

-SE ASIGURA MATERIALE DE INVATARE SI SUPORT CURS

-EVALUAREA PARTICIPANTILOR SE DESFASOARA INTR-O MANIERA TRANSPARENTA,ECHIDISTANTA SI NEDISCRIMINATORIE.

-TRAINERUL ACORDA ASISTENTA TEHNICA PARTICIPANTILOR LA REALIZAREA APLICATIILOR PRACTICE DIN COMPANIE

-CERTIFICATUL ARE VALABILITATE NELIMITATA

-NU SE PERCEP TAXE SUPLIMENTARE PE PERIOADA INSTRUIRII

-NU SE PERCEPE TAXA DE INSCRIERE SAU CERTIFICARE

-NU SUNT NECESARE CUNOSTINTE ANTERIOARE IN DOMENIU

- PRACTICAM UN PRET CORECT AL CURSULUI-RAPORTAT LA CALITATEA FORMARII


IN PACHETUL DE SCOLARIZARE SUNT INCLUSE :

-FONDUL TOTAL DE ORE

-EVALUARE PE PARCURS SI FINALA

-SUPORT CURS SI MATERIALE DE INVATARE

-CONSULTANTA GRATUITA LA CURS IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

-PREGATIRE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE CERTIFICARE NATIONALA SI INTERNATIONALA

-CERTIFICAT RECUNOSCUT CARE ATESTA FRECVENTAREA SI PROMOVAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

-SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI CE CUPRINDE COMPETENTELE DOBANDITE LA CURS.

 

FINALITATE: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE CU RECUNOASTERE NATIONALA SI INTERNATIONALA EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE si SUPLIMENT DESCRIPTIV CONTINAND COMPETENTELE OBTINUTE LA ABSOLVIREA PROGRAMULUI DE FORMARE
 

TITLUL OBTINUT: SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ


REGULAMENT  DE   PARTICIPARE 

 
INSCRIERI LA SEDIUL DIN STR.ALEXANDRU XENOPOL NR.3 SIBIU/ office@staff2000.ro/ telefon/fax 0269-215808 ,

CU URMATOARELE DOCUMENTE

-copie C.Identitate

-copie C.Nastere

-copie Diploma Studii Superioare

-la inscriere se achita prima transa curs = 350 ron.

 

 CERTIFICAT